Změna systému odběru velkoobjemového odpadu a elektro odpadu na sběrném místě vzadu čp.37

Vzhledem k nekontrolovatelnému hromadění velkoobjemového odpadu na sběrném místě vzadu čp.37, který obec není povinna likvidovat (zejména demontované části automobilů, stavební odpad a podobně)

je zaveden odběr velkoobjemového odpadu a odpadu elektro od občanů výhradně každou středu od 17:00 do 18:00 hod.

To znamená, že výhradně každou středu od 17:00 do 18:00 hod. od vás bude velkoobjemový odpad a elektro odpad na sběrném místě odebrán pracovníkem obce.

Složení odpadu před sběrné místo mimo tyto hodiny je nepřípustné a bude klasifikováno jako černá skládka.

Upozorňujeme, že sběrné místo je trvale monitorováno kamerovým systémem.