Informace o vyvěšení dle zákona č. 250/2000 Sb.

Značka: | Zveřejněno od: 01.01.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Informace | Původce: OÚ Ratiboř

Obsah vyvěšení

Dle zákona č.250/2000 Sb. jsou na stránkách obce Ratiboř v sekci Rozpočet vyvěšeny tyto dokumenty:  

Schválený rozpočet na daný rok
Rozpočtová opatření, která nastanou daný rok 
Střednědobý rozpočtový výhled
Schválený závěrečný účet za uplynulý rok
                                                        

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: OÚ Ratiboř

Zveřejněno od: 01.01.2019

Zveřejněno do: 31.12.2030