Šijeme roušky

Spolek Ratibořáci ve spolupráci s obcí Ratiboř šíjí roušky pro potřebu občanů obce Ratiboř.

Během tohoto týdne jsme schopni Vám dodat do poštovních schránek max. 2 ks roušek na osobu.

Kdo má zájem o dodání roušky kontaktujte nás na tel. 602184603, 602184604 (Voldánovi).

Kdo je ochoten pomoci, a má doma šicí stroj, nechť nás kontaktuje na výše uvedených tel. 

Látku dodáme.

Ratibořáci z.s. a obec Ratiboř