Prostorová studie „Revitalizace centra obce Ratiboř“

Vážení spoluobčané, představujeme Vám Prostorovou studii „Revitalizace centra obce Ratiboř“.

Studie obsahuje dvě varianty. Budeme rádi pokud nám sdělíte svůj názor, která z variant se Vám líbí (mail, sms, osobně)

Následně necháme vypracovat Projektovou realizační dokumentaci.

Studie k nahléhnutí  ZDE ,  případně také na Obecním úřadě.

Obec Ratiboř