Povinně zveřejňované informace

Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Ratiboř

 

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Ratiboř vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 

Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

http://www.obecratibor.cz/o-obci/povinne-zverejnovane-informace/

 

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

 • Kontaktní poštovní adresa: Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Adresa úřadovny: Ratiboř 37
 • Úřední hodiny:
  St – 17:00 – 19:00 hodin
  Pá – 17:00 – 19:00 hodin
 • Telefonní čísla:
  obecní úřad 384 390 917
  starosta 602184604
  Adresa internetové stránky: www.obecratibor.cz
 • Adresa e-podatelny: e-podatelna@obecratibor.cz
 • Další elektronické adresy:

 

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
http://www.obecratibor.cz/uctarna/

 

IČO 00512711

DIČ Nejsme plátci DPH

 

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

http://www.obecratibor.cz/uredni-deska/

http://www.obecratibor.cz/uredni-deska/archiv

Územní plán

 

Rozpočet

Údaje o střednědobém výhledu rozpočtu, schváleném i upraveném rozpočtu, rozpočtových opatřeních a závěrečný účet za uplynulý rok.

http://www.obecratibor.cz/o-obci/rozpocet/

Žádosti o informace

http://www.obecratibor.cz/o-obci/poskytovani-informaci/

 

Popisy postupů – Návod pro řešení životních situací

návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy

 

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

Vyhlášky obce http://www.obecratibor.cz/category/obecne-zavazne-vyhlasky/

 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Obec Ratiboř nedisponuje vzory licenčních smluv.

Výhradní licence

Výhradní licence nebyly dosud poskytnuty.

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva 2014 Ratiboř

Výroční zpráva 2015 Ratiboř

Výroční zpráva 2016 Ratiboř

Výroční zpráva 2017 Ratiboř 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018