Poskytování informací

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Žádosti je možné vyzvednout na obecním úřadu v úřední hodiny:

Úřední hodiny na obecním úřadu v Ratiboři:
St – 17:00 – 17:30 hodin
Pá – 17:00 – 19:00 hodin

 

Příjem žádostí a dalších podání

V úřední hodiny:

Úřední hodiny na obecním úřadu v Ratiboři:
St – 17:00 – 18:00 hodin
Pá – 17:00 – 19:00 hodin

nebo email: info@obecratibor.cz
nebo elektronická podatelna: e-podatelna@obecratibor.cz

 

Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

Poštou na adresu Obecní úřad, Ratiboř 37,  377 01  Jindřichův Hradec
nebo email: info@obecratibor.cz
nebo elektronická podatelna: e-podatelna@obecratibor.cz

 

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Formuláře ke stažení

 

Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení dosud nebylo vydáno.