Šijeme roušky
Novinky
Spolek Ratibořáci ve spolupráci s obcí Ratiboř šíjí roušky pro potřebu občanů obce Ratiboř. Během tohoto týdne jsme schopni Vám dodat do poštovních schránek max. 2 ks roušek na osobu. Kdo má zájem o dodání roušky kontaktujte nás na tel. …
Koronavirus – vyjádření ČEVAK
Novinky
Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že …
Aplikace pro seniory
Novinky
Ministerstvo pro místní rozvoj nás požádalo o rozšíření informace o aplikaci seniore.org. Jedná se o novou aplikaci, která propojuje dobrovolníky se seniory, kteří potřebují s něčím pomoci. Dodavatel aplikace reaguje na současnou potřebu zásobit lidi, kteří zůstali doma sami a …
Web KÚ Sběr nabídek dobrovolníků
Novinky
Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci. Adresa odkazu je https://www.kraj-jihocesky.cz/evidence-dobrovolniku-vyzva-jihoceskeho-kraje-covid-19 Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje …
Krizové opatření
Novinky
Místní knihovna je uzavřena Účtárna Obecního úřadu je uzavřena Platby provádějte VÝHRADNĚ bankovním převodem na účet obce číslo: 603201389/0800 jako variabilní symbol platby uvádějte číslo popisné vaší nemovitosti v Ratiboři a do zprávy pro příjemce platby uvádějte příjmení plátce a stručně …