Prostorová studie „Revitalizace centra obce Ratiboř“
Novinky
Vážení spoluobčané, představujeme Vám Prostorovou studii „Revitalizace centra obce Ratiboř“. Studie obsahuje dvě varianty. ZO vybralo kombinaci obou variant. Necháváme vypracovat Projektovou realizační dokumentaci.  Předpokládaná realizace v r. 2022 – 2023, dle financí. Studie k nahléhnutí  ZDE ,  případně také na …