Úřední deska

 

číslo jednací název vyvěšeno od  vyvěšeno do zdroj dokumenty
 Z-4304/2017-303

OO-6/2016-303

Vyhlášení_platnosti_obnoveného_operátu_KMD 30.10.2017 30.11.2017 _51b_Vyhlaseni_platnosti

_obnoveneho_operatu_KMD_

281 DD/025/2017 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné 26.10.2017 7.12.2017   DV_DD Ratibor
  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 27.10.2017 20.10.2017 28.10.2017 6_OZ_27_10_2017
 VÚP 53344/17/Pb  Oznámení zahájení řízení o územním plánu Ratiboř – Veřejná vyhláška  20.102017 30.11.2017 MěÚ J.Hradec  rat_oduv_vp_2017_09 rat_vyrok_vp_2017_09 TISK_I.01_ZCU TISK_I.02_HLV TISK_I.03_VPZ TISK_II.01_KOV TISK_II.02_SVZ TISK_II.03_ZPF VV_rizeni_UP_Ratiboř
 MZP/2017/620/231  Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Třeboňsko na období 2017 – 2017  5.10.2017  3.11.2017  MŽP  Plán péče CHKO Třeboňsko 2018-27
  Oznámení o době a místě konání voleb – 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 5.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb – 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
   Jmenování členů okrskové volební komise – okrsek č.1 Ratiboř  20.9.2017 22.10.2017   jmenování členů volební komise
   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – okrsek č.1 Ratiboř  30.8.2017 22.10.2017  OÚ   Jmenování zapisovatele volební komise
   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  30.8.2017  14.10.2017  OÚ Vyložení katastrálního operátu 
  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 21.8.2017 22.10.2017  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
   Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 25.8.2017 16.8.2017  26.8.2017  Pozvánka